Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 399
Năm 2020 : 16.153
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo tổng kết năm hoc 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BẢO THẮNG

TRƯỜNG THCS SỐ 2 XUÂN QUANG

 

Số: 45 /BC-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Quang, ngày 26 tháng 5  năm 2017

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Năm học 2016-2017

 

Căn cứ vào kế hoạch số 73/KH-PGD&ĐT ngày 19 tháng 9 năm 2016 kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học;

Căn cứ công văn số 65/PGD&ĐT-THCS ngày 9 tháng 9 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Bảo Thắng về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2016-2017;

Căn cứ vào hướng dẫn 129/PGD&ĐT ngày 24 tháng 4 năm 2017 về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2016-2017;

Căn cứ công văn số 172/PGD&ĐT ngày 18 tháng 5 năm 2017 v/v Chỉ đạo tổng kết năm học;

          Năm học 2016-2017 với Chủ đề: Vì học sinh thân yêu; Xây dựng "trường học kỉ cương - văn hóa; Nhà giáo nhân văn sáng tạo; Học sinh văn minh thanh lịch", trường THCS số 2 báo cáo kết quả hoạt động năm học 2016-2017 như sau:

I. Đặc điểm tình hình chung

1. Thuận lợi

           - Nhà trường luôn nhận được sự  quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT; Bên cạch đó Ban đại diện cha mẹ HS luôn quan tâm ủng hộ và phối kết hợp tốt với nhà trường trong việc vận động HS đi học chuyên cần, đầy đủ, giáo dục đạo đức HS cũng như tu sửa CSVC phục vụ công tác dạy và học đạt hiệu quả.

         -  Nhà trường đã xây dựng được khối đoàn kết nhất trí, phát huy được sức mạnh tổng hợp tạo không khí nhà trường trong xu thế đi lên và phát triển. Đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, tâm huyết với nghề.

         -  Xây dựng được kỷ cương, nền nếp trong mọi hoạt động của nhà trường do duy trì vững chắc chất lượng mũi nhọn, giáo dục toàn diện được nâng lên.

          - Lãnh đạo nhà trường có năng lực quản lý, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và gương mẫu trong mọi hoạt động.

          2. Khó khăn

          - Do quỹ đất nhà trường còn chưa phong phú nên chưa có đất để xây dựng 3 phòng làm việc cho tổ chuyên môn và Công đoàn nên vẫn phải bố trí ghép phòng sinh hoạt chuyên môn và Công đoàn.

- Một số trang thiết bị thiếu hoặc quá cũ, hỏng, sử dụng không đạt đươc hiệu quả. Tường rào còn thiếu, còn 3 phòng học xuống cấp, chưa thực sự đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ.

         -   Đội ngũ: Còn giáo viên hợp đồng, mới ra trường nên thiếu kinh nghiệm giảng dạy. Trong năm học còn nhiều giáo viên nghỉ chế độ, nghỉ ốm dài hạn, GV nghỉ ốm nên khó khăn cho thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Một số giáo viên thiếu kinh nghiệp trong công tác bồi dưỡng nên chất lượng chưa cao. Còn GV, đi công quản nhiều trong năm học.

          - Do khó khăn trong việc huy động nguồn XHH giáo dục nên cảnh quan trường lớp chưa có nhiều chuyển biến như kế hoạch đề ra.

II. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học

1. Quy mô trường lớp học:

- Tổng số lớp: 08 Chia ra: Lớp 6.: 02; Lớp 7: 02 (Học chương trình THM) Lớp 8: 02; Lớp 9: 02.

- Tổng số học sinh đầu năm học 235 học sinh, duy trì cuối năm 230 học sinh (có 01 Hs khuyết tật), giảm 5 học sinh do chuyển trường.

- Tổng số CB, GV, NV: 23 trong đó ( CBQL: 02; GV 18, NV 3), 22 biên chế, 1 hợp đồng.  Chuẩn: 10; Trên chuẩn: 13

- Tổng số giáo viên 2.66 giáo viên/ lớp

2. Công tác PCGD

- Tỉ lệ huy động học sinh ra lớp: 99%

- Tỉ lệ TNTHCS 100%.

3. Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, các cuộc vận động

          - Nhà trường thường xuyên tuyên truyền, quán triệt việc học, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền và thực hiện tốt chỉ thị 05/CT-TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; chỉ thị 42 của ban bí thư; Chương trình số 47 của huyện ủy Bảo Thắng; Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục; Chỉ thị 06 của chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, văn bản số 78 của phòng GD&ĐT tiếp tục tăng cường công tác phòng chống tệ nạn cờ bạc, lô đề, tín dụng đen trên địa bàn huyện; Chỉ thị 15 của tỉnh ủy về tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp và đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh lào Cai,  trong các buổi họp Hội đồng, sinh hoạt chi bộ.

          - Thường xuyên cập nhật thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tổ chức cho CB,GV,NV nhà trường kí cam két thực hiện nghiên túc các chỉ thị trên. Giáo viên nhà trường tham gia học chính trị tại lớp bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lí giáo viên với kết quả 100% đạt kết quả từ TB trở lên.

          Nhà trường làm tốt cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo; Cuộc vận động hai không 4  nội dung.

          4. Nâng cao năng lực, hiệu lực giáo dục của Hiệu trưởng

          - Hiệu trưởng quản lí trường học dựa vào các văn bản của nhà nước của ngành, trên cơ sở đó xây dựng hệ thống kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường. Thực hiện quản lí theo hướng phân cấp, phân quyền, thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường với các môn văn hóa từ lớp 8 đến lớp 9 chương trình THCS hiện hành, lớp 6, lớp 7 chương trình THM, xây dựng chương trình dạy học Trường học gắn liền với thức tiễn, Rèn kĩ năng sống.

          - Hiệu trưởng quản lí nhà trường trên cơ sở dân chủ nhằm phát huy sức manh, sự sáng tạo của cả tập thể CBGV, NV. Mọi kế hoạch của nhà trường đều được bàn bạc thống nhất trong Hội đồng. Bên cạch đó Hiệu trường còn sát sao, cẩn trọng trong mọi công việc của nhà trường. Có sự phối kết hợp chặt chẽ với Hội cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội khác trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2016-2017.

          5. Việc kiểm soát đảm bảo chất lượng, đổi mới kiểm tra đánh giá

          - Năm học 2016-2017 nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương, chỉ đạo sát sao việc tổ chức dạy và học chương trình chính khóa, chú ý việc đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, tổ chức giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động thực hành, các hoạt động trải nghiệm. Bên cạnh đó nhà trường cũng tích cực đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi coi đó là nhiệm vụ trọng tâm cần tạo chuyển biến của nhà trường trong năm học. Nhà trường bước đầu kiểm soát được chất lượng giáo dục.

          - Tổ chức đổi mới kiểm tra đánh giá, đề kiểm tra có câu hỏi phát triển năng lực học sinh (PISA), câu hỏi trắc nghiệm, tự luận, có các mức độ tư duy (biết, hiểu, vận dụng mức độ thấp và vận dựng mức độ cao). Nhà trường và tổ chuyên môn đã kiểm duyệt đề trước khi tổ chức cho học sinh kiểm tra.

          6. Đổi mới phương pháp, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, các hoạt động tập thể, công tác chủ nhiêm.

          - Nhà trường chú ý việc đổi mới phương pháp, lấy học sinh làm trung tâm, thường xuyên sử dụng các kĩ thuật dạy học trong các hoạt động. Phát huy tính tích cực trong việc tìm hiểu kiến thức mới của học sinh. Chú ý giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Thường xuyên sử dụng đồ dùng, thiết bị, thí nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin trong các giờ học. Tăng cường các hoạt động thực hành. Trong năm học có 1548 lượt mượn đồ dùng dạy học; 1392 tiết học được UDCNTT, 140 tiết học dạy thí nghiệm.

          - Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Chú ý những bài học khó,  những nội dung có vấn đề, những tiết dạy học theo chủ đề. Trong năm học nhà trường đã tổ chức được 11 chuyên đề cấp trường trong đó có 6 chuyên đề tập trung vào mô hình trường học mới THM, 1 chuyên đề về dạy học theo chủ đề, 2 chuyên đề hoạt động ngoại khóa, 1 chuyên đề đổi mới kiểm tra đánh giá, 1 chuyên đề nâng cao chất lượng tuyển sinh học sinh lớp 6, 1 chuyên đề giúp đỡ trường THCS Phong Niên. Tham mưu tổ chức thành công 2 chuyên đề cấp huyện. Tổ chức được 32 chủ đề dạy học.

          - Xác định rèn kĩ năng sống là nhiệm vụ đột phá của nhà trường trong năm học 2016-2017, vì vậy trong năm học nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm rèn kĩ năng sống bổ ích cho học sinh như: Tổ chức Lễ hội xuống đồng, tổ chức thi nấu ăn rèn kĩ năng quản trị thời gian và tài chính, thi ứng xử văn hóa thông minh, thi Rung chuông vàng, thăm doanh trại quân đội, học cách sắp xếp phòng ở ngăn nắp, cách nấu ăn vệ sinh trình bầy đẹp mắt, cách trồng rau và chăm sóc rau, học cách vệ sinh nơi ở , tìm hiểu về hoạt động nghiệp vụ của các chú bộ đội, tổ chức cho giáo viên và học sinh có kĩ năng tốt đến thăm và giúp đỡ những học sinh chưa có kĩ năng tại gia đình được 45 học sinh.

          - Bên cạch đó, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa cho học sinh như  vui tết trung thu, Kỷ niện ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 với chuỗi các hoạt động như văn nghệ, làm báo tường, sân khấu hóa các tác phẩm văn học và nhân vật lịch sử..., Ôn lại truyền thống ngày 22-12, tổ chức quyên góp trao qùa cho học sinh nghèo nhân dịp tết Nguyên đán với 31 xuất quàn trị giá 3.100.000 đồng, thăm và giúp đỡ gia đình có công với cách mạng 2 xuất quà trị giá 300.000 đồng, giúp được 15 công. Thường xuyên tổ chức các trò chơi rèn kĩ năng sống trong các giờ chào cơ và HNGLL của nhà trường. Thường xuyên tổ chức cho học sinh lao động tu sửa cảnh quan trường lớp, trồng, chăm sóc hệ thống cây lấy bóng mát, cây xanh, hoa, vườn sinh học, vườn thuốc nam của nhà trường.

          - Công tác chủ nhiệm cũng được nhà trường quan tâm chỉ đạo. Nhà trường có một tổ chủ nhiệm gồm 10 đồng chí. Tổ thường xuyên họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm, giáo dục đạo đức học sinh, rèn các kĩ năng. Trong năm học các thầy cô giáo chủ nhiệm của 8 lớp đã phối kết hợp với tổng phụ trách tổ chức cho học sinh tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. GVCN đã phối hợp với giáo viên bộ môn làm tốt công tác giáo dục đạo đức, duy trì sĩ số cho học sinh.

          7. Đánh giá thực hiện các mô hình

          7.1. Mô hình THM

          - Năm học 2016-2017 trường có 4 lớp học theo  mô hình trường học mới với  121học  sinh. Trong khi thực hiện mô hình nhà trường đã tuyên truyền đến cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội và nhận được sự đồng tình ủng hộ. Cha mẹ học sinh đã góp tiền trang trí lớp theo mô hình trường học mới, mua 2 máy chiếu, 2 bộ loa tạo điều kiện cho hai lớp 6 học tập. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập cho học sinh.

          - Về phái thầy cô giao tham gia tập huấn, hội thảo, chuyên đề để cập nhất phương pháp dạy mới. Từ đó hướng dẫn học sinh tổ chức các hoạt động học tập.

Nhà trường cùng với tổ chuyên môn, thường xuyên dự giờ thăm lớp với các tiết học tại các lớp 6,7. Trong năm học nhà trường cũng đã tổ chức 9 chuyên đề về thực hiện mô hình THM, trong đó có 6 chuyên đề cấp tổ, có 1 chuyên đề cấp trường, trong đó có những giờ dạy Hiệu trưởng trực tiếp đứng lớp và chia sẻ những thuận lợi khó khăn với đồng nghiệp, có 1 chuyên đề cụm trường THCS Phong Niên và THCS số 1 Xuân Quang,  có 2 chuyên đề cấp huyện với sự tham gia của các trường thực hiện mô hình THM và những trường chưa thực hiện. Bên cạch đó nhà trường cũng có những việc làm cụ thể giúp đỡ trường THCS Phong Niên thực hiện mô hình THM như tổ chức chuyên đề, trao đổi, tháo gỡ những khó khăn khi thực hiện các hoạt động dạy học, hướng dẫn giúp đỡ học sinh tổ chức hoạt động nhóm, rèn kĩ năng cho học sinh làm nhóm trưởng, tập cho học sinh nhút nhát bạo dạn hơn, cách điều chỉnh tài liệu học tập, cách ghi chép sử dụng các loại hồ sơ THM.

          7.2. Mô hình trường học gắn với thực tiễn

          - Năm học 2016-2017 nhà trường tiếp tục lựa chon mô hình trường học Đa văn hóa gắn với cộng đồng để thực hiện. Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và kết qủa thu được là:

          - Đối với hoạt động Nghiên cứu khoa học nhà trường đã hướng dẫn 4 học sinh tìm hiểu về nghi lễ dân tộc Mông trong đó có một sản phẩm nghiên cứu về Đám ma khô của người Mông. Qua việc nghiên cứu học sinh tìm hiểu được lý do tổ chức Đám ma khô, Nghi thức tiễn hành, ý nghĩa. Đặc biệt học sinh cũng phân tích và rút ra những nghi lễ rườm rà, tốn kém ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người Mông và đã khuyên răn, đưa ra giải pháp thực hiệm tiết kiểm nghi lễ Đám ma khô để vẫn bảo tồn được giá trị văn hóa.

          - Bên cạch đó học sinh cũng đã sưu tầm và nghiên cứu về Những lời hát trong sinh hoạt của người Mông. Nghiên cứu cho các em thấy được mục đích, ý nghĩa, nội dung của những làn điệu dân ca trong cuộc sống sinh hoạt của người Mông.

          - Một hoạt động được coi là trọng điểm của kế hoạch xây dựng trường học gắn liền với thực tiễn năm nay là Lễ hội xuống đồng của người Nùng tại thôn Làng Bạc, hoạt động này thu hút 100% học sinh của cả trường tham gia, bên cạch đó là sự vào cuộc tham gia của bà con nhân dân thôn Làng Bạc. Tại hoạt động này học sinh của nhà trường được tìm hiểu những nghi thức của lế hội xuống đồng, như ý nghĩa của mâm lễ, các bài cùng, cách thức rước nước, rước hạt giống, được tự tay làm quả còn, cây nêu, hiểu ý nghĩa của mặt nguyệt... Điều quan trong là từ lúc học sinh toàn trường không biết về Lễ Hội xuống đồng đến sau khi tổ chức cho học sinh tìm hiểu, thực hiện làm lễ Hội xuống đồng đã có 80% học sinh của trường hiểu về lễ hội này. Đã có nhiều học sinh viết bài thu hoạch rất hay về lễ hội.

          - Ngoài những hoạt động trải nghiệm thức tiễn như trên, nhà trường chú ý đến công tác tuyên truyên. Trong năm học nhà trường đã tuyên truyền được 19 buổi về văn hóa các dân tộc xã Xuân Quang trong đó chú ý tuyên truyền về trang phục, ẩm thực, trò chơi dân gian, các lễ hội, văn học dân tộc....

          - Nhà trường tiến hành nghiên cứu, tổ chức hội thảo đưa ra được bộ tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, bộ tài liệu gồm 81 trang với 5 chương. Và tiến hành xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mô hình trương học Đa văn hóa gắn với cộng đồng.

          8. Các cuộc thi liên môn và nghiên cứu khoa học

          - Nhà trường xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ chuyên môn. Tiến hành tuyên truyền nội dung, hình thức, chủ đề các cuộc thi liên môn, nghiên cứu khoa học đến học sinh, giáo viên và phụ huynh. Động viên GV, HS tham gia các cuộc thi vì đây là một trong những nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Kết quả:

          - Nghiên cứu khoa học kĩ thuật: 3 sản phẩn thi cấp huyện đạt 1 giải khuyến khích.

          - Sử dụng kiến thức liên môn giải quyết các tình huống thực tế: 4 sản phẩm tham gia cấp huyện, đạt 4 giải (1ba, 3 KK).

          - Dạy học liên môn có  4 sản phẩm tham gia cấp huyện đạt 3 giải ( 1nhì, 1 ba, 1 KK).

          9. Việc bồi  dưỡng phát triển đội ngũ và đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên

          - Công tác bồi dưỡng đội ngũ được nhà trường luôn chú trọng. Trong năm học ngoài việc bồi dưỡng theo chương trình BDTX 120 tiết tại lớp học bồi dưỡng hè 60 tiết, nhà trường tổ chức cho giáo viên bồi dưỡng thêm 4 mô đun với 60 tiết. Hình thức giáo viên tự lựa chọn mô đun mình còn thiếu, yếu, hỏng đăng kí với tổ chuyên môn, nhà trường và tiến hành bồi dưỡng. Sau đợt bồi dưỡng nhà trường tổ chức kiểm tra bằng bài viết 180 phút. Bên cạnh đó nhà trường còn thường xuyên tổ chức các chuyên đề, hội giảng cấp tổ cấp trường để bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên.

          - Kết quả đề nghị phòng GD&ĐT công nhận: 3 đồng chí đạt loại Giỏi; 16 đồng chí loại Khá.

          - Có 15/18 thầy cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường có 9 thầy cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Đồng chí Hiệu trưởng đạt giải Nhất Hiệu trưởng giỏi cấp huyện.

          10. Công tác Kiểm định chất lượng

          Trong năm học này, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo nhà trường, sự cố gắng nỗ lực của hội đồng giáo dục nhà trường đã tiến hành Kiểm định chất lượng và được Sở giáo dục công nhận hoàn thành ở mức độ 3 (mức độ cao nhất) tại Quyết định số 600/ QĐ-SDG&ĐT ngày 15/5/2017.

          11. Kết quả đạt được

11.1. Kết quả học sinh

* Kết quả chất lượng đại trà

- Số HS được đánh giá theo thông tư 58: 108 học sinh (lớp 8, 9), trong đó:

+ Xếp loại hạnh kiểm Khá, Tốt: 105 học sinh đạt 97,2% trong đó có 68,5% hạnh kiểm Tốt.

+ Xếp loại học lực: 100% đạt TB trở lên, trong đó Học lực Giỏi: 7 học sinh; Khá: 48 học sinh; TB: 53 học sinh.

- Số HS đánh giá theo mô hình trường học mới: 121 học sinh, trong đó:

+ Kết quả học tập: Hoàn thành tốt: 17 học sinh; Hoàn thành: 93 học sinh; có nội dung chưa hoàn thành: 11 học sinh.

+ Kết quả đánh giá về năng lực: Tốt: 34 học sinh; Đạt: 76 học sinh; còn 11 học sinh cần cố gắng.

+ Kết quả đánh giá phẩm chất: Tốt: 67 học sinh; Đạt: 45 học sinh; còn 9 học sinh cần cố gắng.

- Kết quả chung chất lượng đại trà dựa theo Thông tư 58:

+ Xếp loại hạnh kiểm:  Tốt, Khá: 217 học sinh đạt 94,6%, trong đó: Tốt có 141 học sinh đạt 61,5%; Khá: 76 học sinh đạt 33,1%; TB: 12 chiếm 5,4%. + Xếp loại học lực: Giỏi: 15 học sinh, đạt 6,5%; Khá: 84 học sinh, đạt 36,6%; TB: 125 học sinh, đạt 54,6%;       Yếu: 5 học sinh, chiếm 2,3%.

- Học sinh được lên lớp thẳng: 217; còn 5 em phải thi lại sau hè.

          - Học sinh tốt nghiệp THCS: 59/59 học sinh đạt 100%.

          * Chất lượng học sinh giỏi các cấp: cấp huyện đạt 30 giải, vượt chỉ tiêu đề ra 20%, cấp tỉnh đạt 8 giải, vượt chỉ tiêu 60%.

          - Trong năm học nhà trường có 5 em được nhận giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT vì có thành tích xuất sắc trong học tập và cuộc thi viết về Bác kính yêu. 7 em được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng; 16 em được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã Xuân Quang. Có 17 học sinh được Hiệu trưởng khen có thành tích xuất sắc trong năm học, 18 em được Hiệu trưởng khen có năng lực tốt, 1 em khen về gương người tốt việc tốt, có 7 em được khen danh hiệu học sinh giỏi, 48 em khen danh hiệu học sinh tiên tiến.

11.2. Kết quả đội ngũ

- Chất lượng đội ngũ cuối năm: số cán bộ, giáo viên, nhân viên được đánh giá: 21, trong đó 2 CBQL, 16 giáo viên, 3 NV.

+ Chuyên môn giáo viên: TS 16, trong đó: Giỏi: 3; Khá: 13

+ Chuẩn nghề nghiệp GV: TS 16, trong đó: XS: 01; Khá: 15

+ Đánh giá viên chức: TS: 21, trong đó: HTXSNV: 6; HTTNV: 14; xếp loại viên chức Hiệu trưởng đề nghị Hoàn thành xuất sắc, hiện đang chờ đánh giá của Hội đồng cấp huyện.

- Kết quả đánh giá đơn vị: tập thể tự đánh giá chấm điểm đạt hoàn thành xuất sắc và đề nghị xét tặng danh hiệu tập thể xuất sắc.

- Đề nghị xét danh hiệu thi đua:

+ Cá nhân: 04 CSTĐCS; 11 LĐTT.

+ Tập thể: Tập thể LĐXS.

+ Liên đội: Đề nghị danh hiệu Liên đội vững mạnh xuất sắc cấp tỉnh

+ Chi đoàn: Đề nghị danh hiệu Chi đoàn vững mạnh xuất sắc

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng đạo đức lối sống trong CBGV, NV trong nhà trường. Thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trong tâm của phòng và nhiệm vụ tạo chuyển biến của nhà trường. Chất lượng đại trà được giữ nguyên  so với năm học trước. Chất lượng học sinh giỏi các cấp tăng so với năm học trước. Tuyển sinh lớp 6 đạt 100%, TN THCS 100%. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

2. Tồn tại

          - Chất lượng cuộc thi Nghiên cứu khoa học kĩ thuật chưa cao, chất lượng học sinh giỏi cấp huyện chưa có giải nhất. Các cuộc thi liên môn chưa có giải cấp tỉnh.

          - Một số ít giáo viên chưa tích cực, trách nhiệm trong các hoạt động tập thể. Tinh thần tự giác chưa cao. Trong năm học còn có nhiều giáo viên nghỉ ốm ảnh hưởng đến thời gian công tác.

          3. Nguyên nhân

          * Nguyên nhân đạt được:  Do sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND xã, phòng GD&ĐT huyện Bảo Thắng. Do sự chỉ đạo khoa học, sáng tạo, quyết đoán của lãnh đạo nhà trường. Sự đoàn kết, nhiệt tình cố gắng của tập thể CB, GV, NV. Sự phối hợp ủng hộ nhiệt tình của cha mẹ học sinh. Các lực lượng xã hội. Sự nỗ lực phấn đấu của các em học sinh.

          * Nguyên nhân tồn tại: Năm học 2016-2017 nhà trường có nhiều giáo viên nghỉ chế độ, nghỉ ốm (3 người) vì thế chất lượng học sinh giỏi các cấp, các cuộc thi liên môn, nghiên cứu khoa học chưa được cao.

          Do việc ủng hộ vật chất từ cha mẹ học sinh thường vào cuối năm học, thủ tục hành chính còn nhiều nên việc tu sửa cảnh quan trường lớp chậm.

          Trên đây là báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của trường THCS số 2 Xuân Quang./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- UBND xã XQ;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip