Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Tháng 12 : 69
Năm 2020 : 16.246
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn xét tốt nghiệp hoc

UBND HUYỆN BẢO THẮNG

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số:    86   /PGD&ĐT-NV

V/v xét tốt nghiệp học sinh mô hình trường học mới

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do -Hạnh phúc

 

Bảo Thắng, ngày 12 tháng 4  năm 2019

 

                             Kính gửi:              

                                                - Các trường THCS, PTDTBT THCS;

                                                - Trường PTDTBT THCS và THPT huyện

 

Thực hiện văn bản số 603/SGD&ĐT ngày 11/4/2019 của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc xét tốt nghiệp học sinh mô hình trường học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị chuyển đổi xếp loại học sinh mô hình trường học mới sang xếp loại theo quy định tại Thông tư 58/2011TT-BGD&ĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông như sau:

1. Xếp loại Hạnh kiểm

          - Học sinh có xếp loại phẩm chất đạt mức “Tốt” được xếp loại hạnh kiểm tốt.

          - Học sinh có xếp loại phẩm chất đạt mức “Đạt” được xếp loại hạnh kiểm khá.

          - Học sinh có xếp loại phẩm chất đạt mức “Cần cố gắng” được xếp loại hạnh kiểm trung bình.

          - Học sinh có một trong các khuyết điểm được ghi tại khoản 4, Điều 4 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, xếp loại hạnh kiểm yếu.

2. Xếp loại Học lực

          - Học sinh có kết quả học tập đạt mức “Hoàn thành tốt” được xếp loại giỏi.

          - Học sinh có kết quả học tập đạt mức “Hoàn thành” nếu có 2/3 số môn đạt trung bình cả năm từ 6,5 trở lên được xếp loại khá. Học sinh có kết quả học tập đạt mức “Hoàn thành” còn lại được xếp loại trung bình.

          - Học sinh có kết quả học tập đạt mức “Có nội dung chưa hoàn thành” nếu có 2/3 số môn đạt trung bình cả năm từ 5,0 trở lên, không có môn nào đạt trung bình cả năm dưới 3,5 và Hoạt động giáo dục (Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục) “Đạt yêu cầu” được xếp loại trung bình. Các trường hợp còn lại xếp loại yếu.

3. Yêu cầu

          - Sau khi chuyển đổi xếp loại học sinh mô hình trường học mới sang xếp loại theo quy định tại Thông tư số 58/2011TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT, kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh mô hình trường học mới được sử dụng để xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và trong các trường hợp cần thiết khác; việc sử dụng được thực hiện theo quy định hiện hành.

          - Hiệu trưởng các trường có học sinh học theo mô hình trường học mới tổ chức để cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu kỹ; tổ chức chuyến đổi xếp loại đúng quy định. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phổ biến, tuyên truyền rõ quy định đến học sinh và cha mẹ học sinh, kịp thời báo cáo cơ quan quản lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

          - Hồ sơ học sinh: Ngoài các hồ sơ theo quy định, các trường THCS lập thêm 01 phiếu xếp loại hạnh kiểm, học lực học sinh (theo mẫu đính kèm); đổi với hồ sơ điện tử được cập nhập tự động.

Phòng GD&ĐT đề nghị Trường PTDTNT THCS và THPT và yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Phòng GD&ĐT (qua Tổ Nghiệp vụ, Đ/c Đỗ Cương, ĐT 0919810668 để được giải đáp./.

 

Nơi nhận

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;

- Các Bộ phận Phòng GD&ĐT;

- Website Phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT, NV (28)

 TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Bùi Thị Hải Vân

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip